Fu Xin oktogrammi osa 2

20.06.2021
 ” Trigrammien liikkeistä, löydämme olemassa olon salaisuudet ja mysteerit.”

 Valkoinen keisari Fu Xi / ensimmäinen taivaallinen keisari

 

  

Ylhäällä oleva kuva Fu Xin oktogrammista. Yin ja yang liikkeen ympärillä on kahdeksan trigrammia.

Oikealta ylhäältä vasemmalle päin, eli neljän ensimmäisen trigrammin luoma liike kuvastaa yang aktiviteettiä, jota kutsutaan myös Aikaisemmaksi Taivaaksi. 

Seuraavat neljä liikettä ovat taas oikealla puolella ja kuvastavat yin aktiviteettiä, tätä kutsutaan Myöhäisemmäksi Taivaaksi.   


Nämä kaikki 8 energian muotoa sisältää kaiken. Näillä voidaan tulkita elämän ja maailman syntyminen, ihmisen syntymä ja elämänkaari, kaikki olemassa oleva ja elämä ennen ja jälkeen syntymän, sekä kuoleman.


Tämä on yksi tapa myös harjoittaa kiinalaista lääketiedettä. Perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä opetetaan, että on olemassa yhteensä 20 meridiaania, eli energiakanavaa. Näistä 12 on päämeridiaania ja 8 meridiaania kutsutaan merkillisiksi meridiaaneiksi ja ihmeellisiksi kanaviksi. Nämä kahdeksan meridiaania ovat lähtöisin juuri näistä kahdeksasta energian liikkeestä, eli Fu Xin oktogrammista ja tämä on super mielenkiintoista!      

Näillä kahdeksalla energian liikkeellä, voidaan määritellä myös jokaisen ihmisen energeettinen elämänvaihe ja aikakausi, johon jokainen syntyy, nämä lasketaan syntymäajan perusteella. Tämä aikakausi määrittää koko elämäsi energiaa ja myös elämäntehtävään liittyviä asioita. Nämä kahdeksan aikakautta liikkuvat vuosien mukana, naisilla aikakausi vaihtuu 7 vuoden välein ja miehillä 8 vuoden välein.         


                                    

TAIVAAN LUOVUUS

Ensimmäinen energian vaihe on Taivaan Luovuus.

Kolme kokonaista suoraa katkoviivaa trigammissa kuvastaa tätä energian liikettä.

Taivaan Luovuus, kaikista yangisin energian liike aloittaa koko prosessin ja vie sen viimeiseen vaiheeseen Maan Vastaanottavaisuus, kaikista yinisin energian liike.

Ihminen siis voi syntyä mihin tahansa näihin 8 eri energian aikakauteen, mutta maailmankaikkeudessa tätä vaihetta ajatellaan ensimmäisenä aikakautena.

Taivaan Luovuus edustaa maailmankaikkeuden alkua ja sitä energiaa, joka on läsnä kaikissa asioissa, niitä elävöittämässä ja ylläpitämässä.